Change Your World is een event wat honderden jongeren de gelegenheid geeft een positieve beweging op gang te brengen waarmee ze de wereld kunnen veranderen.

De wereld beweegt. Sneller dan ooit. Niets is zeker, zo lijkt het. De enige zekerheid die er is, is dat alles verandert. En daar liggen nu juist grote mogelijkheden. Want verandering vindt niet vanzelf plaats maar moet bedacht worden. Als je jong bent staat de wereld nog open: alles kan anders, als je wilt. Jongeren hebben het laatste decennia flink hun stempel gedrukt op de toekomst; internet, Google, Facebook of de Obama campagne.

Tijdens Change Your World ontmoeten jongeren bekende mensen, activisten, filosofen en professionals, die de wereld nu al in beweging zetten. Mensen met visie en lef die hen helpen hun wereld te veranderen op een manier zoals zij dat willen. Tijdens dit eneverende weekend proberen ze zoveel mogelijk mensen te laten aansluiten bij hun beweging. De uiteindelijke winnaar krijgt maand lang een persoonlijke coach en een geldbedrag toegewezen om de beweging onder de aandacht te brengen.

De vijf finalisten waren:

Jungalize
Waarom wachten totdat de politiek en het bedrijfsleven regels opstellen voor een duurzame wereld? Je kunt zelf nu al beginnen. Jungalize wil een beweging starten waarin deelnemers de uiterste consequentie aanvaarden van leven op een manier die de aarde niet overbelast. Doordat iedereen op internet bijhoudt hoe dat kan, kunnen anderen geïnspireerd raken en eenvoudig aanhaken.

Global Surfers
Veel surfers zijn zich door hun passie bewust van hun samenhang met de aarde. Surfers vormen ook een hechte gemeenschap. Global Surfers Movement wil surfers activeren en hun vragen bij te dragen aan een betere wereld door iets terug te doen voor de arme bevolking van veel surflanden.

Trade a Wish
Er zijn genoeg sites waar je goederen kunt ruilen. Voor trade a wish ligt geluk niet in materie maar in het uitkomen van wensen. Op een site kunnen mensen hun wensen kenbaar maken en die van elkaar helpen waarmaken.

Vertrouwen
Bepaalde groepen jongeren bedienen zich van geweld en intimidatie. De groep ‘Vertrouwen’ bestaat uit Marokkaanse jongeren die het zat zijn dat de media hen stigmatiseert. Het mag dan zo zijn dat Marokkaanse jongeren vaker geweld plegen dan autochtonen, dat betekent nog niet dat alle Marokkanen slecht zijn. Door de voortdurende aandacht voor Marokkaanse geweldplegers ontstaat die indruk wel. Daar wil ‘Vertrouwen’ iets aan doen door Marokkaanse jongeren en media met elkaar in contact te brengen en te werken aan beeldvorming.

Get2KnowMe
Vooroordelen staan contact in de weg en leiden tot polarisatie en verkilling. Je hebt een mening klaar over iemand die je eigenlijk niet eens kent. Als we stoppen ons in elkaar te verdiepen dan kunnen we elkaar niet meer begrijpen. Get2KNowMe wil kinderen ervan bewust maken waar vooroordelen vandaan komen en wat ze teweegbrengen.

De uiteindelijke winnaar van Change Your World was Get2KnowMe. De groep kreeg een maand lang een persoonlijke coach om te helpen het plan concreet te maken en 10.000 Euro om de beweging onder de aandacht te brengen. De groep werkt op dit moment een campagne uit en is samenwerkingsverbanden aangegaan met diverse organisaties, zodat zijn beweging verder kan worden versterkt.

.“Ik ben van mening dat je niet overal hetzelfde over hoeft te denken, maar dat het juist interessant kan zijn om andere denkbeelden, visies en meningen te horen. Dat maakt je rijker” -Stephanie