“Waarom leren we dit niet op school? Mijn leven is door Your Lab veranderd.
En ik verander daardoor mijn vrienden en familie. – Sonaiska”

We komen uit een samenleving waarin de opvatting heerst dat strijd sterk maakt en dat de sterkste overwint. Dat heeft geleid tot voortdurende concurrentie, asociaal gedrag en cynisme. Jongeren beseffen steeds meer dat alles samenhangt. Web 2.0 gaat over elkaar helpen en verrijken. Ook de economische en ecologische crises laten zien dat niets losstaat en alles verbonden is. Er is een andere cultuur aan het ontstaan: de oppositiesamenleving maakt plaats voor een verbindingssamenleving. Daarin gaat het over openheid, interesse, gezamenlijke meerwaarde en empathie.

Bij Your Lab leren jongeren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en komen daardoor in hun kracht te staan. De waarden van de verbindingssamenleving vormen uitgangspunt. Ondernemende jongeren met een idee dat toevoegt aan de samenleving, krijgen een micro financiering om hun talent om te zetten in een project of onderneming. Your Lab gaat over verbinding: als je weet waar je kracht zit, weet je ook hoe je bij kunt dragen aan anderen en aan de wereld.

Jongeren tussen de 16 en 28 jaar met totaal verschillende sociale en culturele achtergronden worden in Your Lab begeleid door coaches, ondernemers en professionals uit sport en entertainment. Jongeren die elkaar op straat nooit zouden aanspreken, ontdekken dat ze juist geïnspireerd worden door andersdenkenden. In Your Lab worden jongeren uitgedaagd denkbeelden ter discussie te stellen. Poses en stokpaardjes verdwijnen als sneeuw voor de zon en maken de weg vrij voor kwetsbaarheid en intimiteit. Vooroordelen verdwijnen. Deelnemers steunen elkaar en zijn erop gericht elkaar vrijer te maken en helpen elkaar ieders droom waar te maken.

Your Lab besteedt niet alleen aandacht aan ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Er wordt ook gewerkt aan lichamelijk bewustzijn. Door sport, meditatie en voedingsleer worden jongeren meer één met hun lichaam. Jongeren beheren een moestuin en maken daaruit zelf iedere dag hun lunch. Ze ondervinden dat aandacht nodig is om zaken ven belang te laten groeien en ondervinden wat goede voeding met je doet, lichamelijk en geestelijk.

Your Lab biedt scholen en universiteiten stageplekken, waar jongeren full-time begeleid worden door een team van professionals zodat ze hun geleerde kennis in praktijk kunnen toetsen en kunnen ervaren hoe ze hun kennis en kunde naar verschillende discplines kunnen vertalen. Anders dan bij de conventionele stages gebeurt het begeleiden niet ‘tussendoor’, maar is intensief en per student op maat gesneden. Deelnemers in Your Lab krijgen ook tijd om te kunnen werken aan een stageverslag. Reïntegratiebureas kunnen bij Your Lab terecht om jongeren succesvol te introduceren in ene nieuwe baan of opleiding.

Als je weet waar je goed in bent, en je krijgt mogelijkheden die kennis aan te scherpen en te toetsen, dan wordt het gemakkelijk weer opnieuw richting te vinden. Na deelname kunnen jongeren nog een jaar lang een beroep doen op een team van professionals. Jongeren met een micro financiering krijgen gedurende een jaar support van een team bestaande uit ondernemers en coaches om hun plannen professioneel in de wereld te zetten.

Op die manier zijn via Your Lab projecten in de wereld gezet als: een opvanghuis voor kinderen van verslaafde ouders; een sportdag met workshops van topsporter gericht op jongeren met een handicap; een magazine waarin gebroken wordt met dwingende schoonheidsidealen; lesmateriaal voor kinderen waarin ze op een speelse manier bewust worden van het effect van ons consumptiegedrag op de ecologie.